Het netto-werkkapitaal is gelijk aan de vlottende activa verminderd met het kort vreemd vermogen.

Het netto-werkkapitaal geeft inzicht in de liquiditeit van een bedrijf. Hoe groter het netto-werkkapitaal des te gemakkelijker kunnen de korte schulden worden betaald.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Roos N.V.Het netto-werkkapitaal vinden we als volgt.
Vlottende activa  € 3.900   (miljoen)
Kort vreemd vermogen      - 3.300   (miljoen)
Netto-werkkapitaal €    600   (miljoen)

De vlottende activa  vormen samen het bruto-werkkapitaal.
Vanuit liquiditeitsoogpunt  is een relatief groot netto-werkkapitaal gunstig: de op korte termijn te betalen verplichtingen zullen zeker kunnen worden voldaan. Wanneer echter rekening wordt gehouden met de kosten van het lang vreemd vermogen is het vanuit rentabiliteitsoogpunt  wijselijk het werkkapitaal zo klein mogelijk te houden (lang vreemd vermogen is immers in de regel duurder dan kort vreemd vermogen).