De netto contante waarde van een investering is gelijk aan de contante waarde van de kasstromen na aftrek van de oorspronkelijke investering.

In het algemeen geldt, dat een investering alleen zinvol is, wanneer de netto contante waarde van de kasstromen positief is. Door kasstromen ‘contant’ te maken wordt het element tijd uit de kasstroom verwijderd. Dit komt erop neer dat de som van de verwachte kasstromen na correctie voor de berekende interest vergeleken wordt met de investering. Indien de contante waarde van de kasstroom groter is dan de investering, is het zinvol te investeren.

Voorbeeld
Een onderneming overweegt de investering in een project. Het project vergt een investering van € 336.000.
De kasstromen van dit project worden als volgt geschat.

  Project
jaar 1   € 123.200
jaar 2  € 112.200
jaar 3  € 105.000
jaar 4  €   79.800

Veronderstel, dat de bedragen steeds aan het eind van het desbetreffende jaar ter beschikking komen. Er wordt gecalculeerd met een interestpercentage van 8.

De netto contante waarde van dit project bepalen we als volgt.

jaar 1 € 123.200 € 114.074
1,08
jaar 2 € 112.200 = -   96.193
1,08^2
jaar 3 € 105.000 = -   83.352
1,08^3
jaar 4 € 79.800 = -   58.655
1,08^4
totaal € 352.274
Investering - 336.000
Netto contante waarde   €   16.274

De netto contante waarde van dit project is positief. Door dit rendement af te wegen tegen de te lopen risico’s en tegen de rendementen van andere projecten, kan worden beslist het project al dan niet door de laten gaan.