De netto cashflow = nettowinst + afschrijvingen - investeringen.

De netto cashflow of netto-kasstroom is een belangrijk gegeven voor het nemen van een investeringsbeslissing.

In de regel zal in de aanvangsfase van een project de netto cashflow negatief zijn. In de aanvangsfase vinden immers de noodzakelijke aanschaffingen plaats. Pas wanneer de verkoop van de producten op gang komt, zal de netto cashflow positief kunnen worden.

Voorbeeld
OCTET B.V. brengt een ultralicht draagbaar telefoontoestel op de markt. Voor de productie is een machine nodig met een aanschafprijs van € 7.000.000. De economische levensduur van deze machine is 5 jaar. Bij buitengebruikstelling is de verwachte restwaarde van de machine nihil. Op de machine wordt afgeschreven met een vast percentage van de aanschafprijs.
De verkoopprijs van het telefoontoestel bij gebruik van de desbetreffende machine is € 172. De commerciële kostprijs van het telefoontoestel is € 150. De verwachte productie en afzet is 50.000 stuks per jaar. De cashflow wordt gelijkmatig over het jaar ontvangen.

De netto cashflow van deze machine bedraagt het eerste jaar:

Nettowinst: 50.000×(€ 172 - € 150) =   € 1.100.000  
Afschrijving: € 7.000.000 =   - 1.400.000  
5  
  € 2.500.000  
Investering - 7.000.000  
Netto cashflow € 4.500.000  negatief

Zie ook:
- ebitda