De neergangfase maakt deel uit van de productlevenscyclus.Tijdens de fase van teruggang daalt de afzet. De winst is zeer laag en kan zelfs omslaan in een verlies. Verkoopbevorderende activiteiten, zoals reclame, worden achterwege gelaten. Het aantal productvariëteiten wordt nog kleiner, omdat men zich concentreert op díe variëteit die het meest aan het bedrijfsresultaat bijdraagt.

Zie ook:
- productbeleid
- marketingmix