Met natuurlijke personen worden mensen bedoeld.

Mensen kunnen allerlei rechten en plichten hebben (zoals bijvoorbeeld vorderingen en schulden). Die rechten en plichten kunnen bestaan in relatie tot andere mensen en tot rechtspersonen. Zo kun je in loondienst zijn bij een persoon (bijv. een restauranthouder) maar ook bij een rechtspersoon (bijv. bij Philips).