De naamloze vennootschap (of kortweg: de nv) is ‘een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal’.

Enkele kenmerken van de naamloze vennootschap: