De planperiode bij middellangetermijnplannen ligt tussen de een en drie vijf jaar.

Het betreft in de regel tactische plannen.

Een middellangetermijnplan voor bijvoorbeeld Philips zou kunnen zijn of ze de computer die ze in het assortiment opneemt (een langetermijnbeslissing) volledig zelf ontwikkelt of samenstelt uit onderdelen gekocht bij andere bedrijven. Een middellangetermijnplan bij het veroveren van nieuwe afzetgebieden is ook of men in die regio’s volstrekt nieuwe vestigingen ontwikkelt of dat men bestaande ondernemingen aldaar opkoopt.

Zie ook:
- langetermijnplannen
- kortetermijnplannen