Een marktleider is een bedrijf waarvan de activiteiten door anderen in de bedrijfstak worden nagevolgd.

Dit marktleiderschap kan betrekking hebben op het doorvoeren van prijswijzigingen, het wijzigen van de verkoopformule of op andere onderdelen van de marketingmix.