Van marktconcentratie of geconcentreerde marketing is sprake, wanneer de organisatie zich op slechts een of enkele marktsegmenten richt met de daarvoor ontworpen marketingmix.

De producent van Jaguar-automobielen bijvoorbeeld biedt een product aan dat slechts voor enkelen is weggelegd. Ook Rolex (een horlogemerk) richt zich slechts op enkele marktsegmenten.

Door de specialisatie die geconcentreerde marketing als gevolg heeft, kunnen series producten in grotere hoeveelheden worden voortgebracht dan bij gedifferentieerde marketing. Hierdoor kunnen kostenvoordelen ontstaan. De concentratie op een bepaald marktsegment maakt het bedrijf echter wel kwetsbaar.