Het marktaandeel van een bedrijf is de afzet in procenten van de totale afzet van het betreffende product van de hele bedrijfstak in dezelfde periode.

We kunnen het marktaandeel uitdrukken in aantallen verkochte eenheden (afzet) en in geld (omzet).

De figuur geeft een beeld van het marktaandeel van supermarkten in Nederland anno 2002 (gemeten naar omzet).