Een markt is het geheel van vraag naar en aanbod van een bepaald goed.

Het begrip markt gebruiken we op verschillende manieren: