De marketingdoelstelling is datgene wat een organisatie met de marketinginstrumenten wil bereiken.

Een not-for-profit-organisatie kan als marketingdoelstelling hebben de doelgroep te informeren over het bestaan van de organisatie. Bijvoorbeeld spontane actiegroepen die optreden tegen geluidsoverlast. Ook kan het gaan om een andere ‘attitude’ bij het publiek, zoals campagnes van Postbus 51. Een belangrijke marketingdoelstelling is vaak het verkrijgen van de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden van de organisatie.

De marketingdoelstelling van een commerciële organisatie is in de regel meer eenduidig dan die van een niet-commerciële organisatie: men wenst een grotere afzet, meer marktaandeel of meer winst.