Het maatschappelijk kapitaal is de nominale waarde van het maximaal door een nv of bv uit te geven aandelenvermogen.

Zowel het maximaal uit te geven aantal aandelen als de nominale waarde per aandeel moet in de statuten van de desbetreffende nv of bv zijn vermeld.