Een marktsegment is een groep mensen met gelijke kenmerken die op gelijke wijze reageert op de marketingmix.

Wanneer het product zich daartoe leent, kan de aanbieder besluiten zijn marktetingmix te richten op een bepaalde doelgroep of marktsegment.

Een marktsegment kan zijn geselecteerd op basis van bijvoorbeeld geslacht, opleiding, inkomen, leeftijd, huwelijkse staat, kindertal of woonomstandigheden. Deze kenmerken bepalen voor een belangrijk deel de behoeften en daardoor het koopgedrag.

Door zich met het product, de prijszetting van het product, de wijze van verkoop, de keuze van het reclamemedium en de wijze waarop reclame wordt gemaakt te richten op een bepaald marktsegment, schept een bedrijf meer mogelijkheden zijn producten (met winst) te verkopen, dan wanneer men voor de ‘onbekende markt’ produceert.