Lump-sum-financiering is een wijze van financieren van organisaties, waarbij de desbetreffende organisatie een vast bedrag ontvangt om een bepaalde prestatie te verrichten.