De looptijd van een lening is de tijd die verloopt vanaf het moment van het aangaan van de lening tot het tijdstip waarop de lening in haar geheel is afgelost.