De loonbelasting is een voorheffing op de verschuldigde inkomstenbelasting die wordt betaald door iedereen die in loondienst is.

Meer dan 80% van de belastingplichtigen heeft slechts één inkomensbron: het loon dat zij verdienen bij het bedrijf waar zij werken. Van het inkomen van deze mensen houdt de werkgever op grond van de Wet op de Loonbelasting de door hen verschuldigde loonbelasting in en draagt deze vervolgens af aan de belastingdienst.
Wanneer er geen bijzonderheden zijn (bijverdiensten, betaalde hypotheekrente) is de ingehouden loonbelasting eindheffing. Men ontvangt dan geen uitnodiging van de belastingdienst om aangifte van het inkomen te doen.