Loon is de prijs die wordt betaald voor arbeid.

Het loon bestaan uit:

Gemiddeld liggen de kosten van arbeid (de loonkosten) van een werknemer 25% hoger dan zijn brutoloon bedraagt.

Met betrekking tot de beloning van arbeid kunnen twee stelsels worden onderscheiden: