Logistiek is het zodanig beheer van de goederenstroom dat de juiste goederen op het juiste tijdstip op de juiste plaats komen tegen kosten die de onderneming een zo hoog mogelijk rendement opleveren.

Tot de logistieke problemen behoren onder meer:
- het schatten van de behoeften van de afnemer
- zorgen voor het juiste transport
- het beheer van de voorraad
- de afwerking van de orders.

Logistiek vraagt altijd een afweging van kosten en opbrengsten.
Voor een handelsonderneming vergt een voorraad schapruimte. Meer schapruimte voor het ene product betekent minder schapruimte voor het andere product. Wegen de baten van de extra verkopen van het ene product op tegen de geringere verkopen van het andere product?
Een ander logistiek aspect hangt samen met de frequentie waarmee wordt ingekocht. Wanneer een leverancier ‘vaker’ aflevert, kan de winkelier met een kleinere voorraad van het betreffende product toe; hij kan dan tevens meer verschillende producten ‘op het schap’ hebben. Een kleinere voorraad betekent dan wel dat het risico uitverkocht te zijn groter is.

Zie ook:
- bestelkosten
- logistieke systemen
- voorraadkosten