Liquiditeitsratios of liquiditeitskengetallen geven inzicht in de liquiditeit van een bedrijf.

Liquiditeitskengetallen zijn: