Liquiditeitskengetallen of -ratio’s  geven inzicht in de liquiditeit van een bedrijf.

Liquiditeitskengetallen zijn: