Een liquiditeitsbegroting is een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven in een toekomstige periode.

Met behulp van een liquiditeitsbegroting kunnen perioden waarin de uitgaven de ontvangsten overtreffen, zichtbaar worden gemaakt. Zo nodig kan de organisatie maatregelen nemen om de verwachte tekorten te financieren (bijvoorbeeld extra krediet opnemen).

Een liquiditeitsbegroting heeft meestal de volgende opstelling: