Een liquiditeitsbegroting is een prognose van de inkomsten en uitgaven van een organisatie voor een komende periode.

Niet alleen de commerciële organisaties, maar ook de niet-commerciële organisaties maken gebruik van een liquiditeitsbegroting.

Het is gebruikelijk de liquiditeitsbegroting voor ten minste een periode van twaalf maanden vooruit te maken. Per maand wordt een schatting gemaakt van alle relevante gegevens. Zo wordt een vooruitberekening gemaakt van het verwachte liquiditeitssaldo aan het eind van elk van de komende twaalf maanden. Iedere maand wordt dat opnieuw gedaan voor de eerstkomende twaalf maanden. We noemen dat een in de tijd voortschrijdende berekening.