De liquiditeit van een bedrijf betreft de vraag of het bedrijf zijn schulden op de overeengekomen tijdstippen kan voldoen.

Inzicht in de liquiditeit van een bedrijf geven: