Een onderneming is liquide, wanneer de schulden op het afgesproken tijdstip kunnen worden voldaan.

Uit de balans kunnen enkele kengetallen worden berekend, die iets zeggen over de liquiditeit.
Deze kengetallen (of ratios ) zijn: