Liquide middelen zijn alles wat als betaalmiddel kan dienen.

Als betaalmiddel dienen: