Van lineaire afschrijvingen is sprake wanneer duurzame productiemiddelen worden afgeschreven met een vast percentage van de aanschafwaarde.

Een gevolg van deze afschrijvingsmethode is dat jaarlijks een vast bedrag wordt afgeschreven.

Voorbeeld
Begin januari 2001 schaft een bedrijf een bestelwagen aan voor € 30.000. De economische levensduur wordt geschat op vier jaar. De restwaarde schat men op € 6.000. De afschrijvingen worden gelijkmatig over de gebruiksjaren verdeeld.
a Welk bedrag moet jaarlijks worden afgeschreven?
b Hoe groot is het afschrijvingsbedrag in procenten van de aanschafprijs?

Oplossing
a Het afschrijvingsbedrag per jaar is
€ 30.000 - € 6.000   = € 6.000
4

b In procenten van de aanschafprijs is dit
 € 6.000    × 100% = 20%
€ 30.000

De figuur geeft het verloop van de waarde van deze bestelwagen weer.