We spreken van een lineaire aflossing, wanneer periodiek een gelijkblijvend bedrag op de lening wordt afgelost.

Voorbeeld
De figuur illustreert het verloop van aflossingen en rentebetalingen van een lineaire lening groot €  10.000, interest 10%, looptijd 10 jaar. De rente en de aflossingen worden steeds aan het eind van een jaar betaald.