Een lijnorganisatie is een hiërarchisch geordende organisatie die de gezagsverhoudingen lopend van het topmanagement tot de uitvoerenden omvat.

Horizontaal zijn gelijksoortige activiteiten samengevoegd in afdelingen.

Het schema geeft een voorbeeld van een lijnorganisatie.


Zie ook:
- lijn-staforganisatie
- functionele organisatie