Een lijn-staforganisatie is een lijnorganisatie uitgebreid met stafdiensten.

Het schema geeft een voorbeeld van de plaatsing van stafdiensten in een lijnorganisatie.


Zie ook:
- lijnorganisatie
- functionele organisatie