De lifo-methode is een wijze van bepaling van het perioderesultaat in een handelsonderneming in het geval dat de inkoopprijzen steeds veranderen.

De lifo-methode (last in, first out) gaat er bij de berekening van de (bruto)winst van uit, dat de laatst ingekochte partij het eerst wordt verkocht.

Voorbeeld
Een handelsonderneming beschikt op aan het begin van het boekjaar dat op 1 januari begint over een magazijnvoorraad van 20.000 kg CAAL, inkooprpijs € 7,26 per kg.
In januari vinden de volgende activiteiten plaats:

Alle genoemde prijzen en bedragen zijn exclusief omzetbelasting.
De brutowinst bij toepassing van de lifo-methode vinden we als volgt:

Gerealiseerde omzet  32.000 × € 8,80 =  € 281.600
Inkoopwaarde omzet 18.000 × € 7,48 =  € 134.640
14.000 × € 7,59 =  € 106.260
- 240.900
Gerealiseerde brutowinst € 40.700

Zie ook:
- vaste verrekenprijs
- fifo-methode