In geval van leverancierskrediet voldoet de leverancier aan zijn verplichting, terwijl de tegenprestatie van de afnemer na enige tijd volgt.

De verplichting van de leverancier is het leveren van de overeengekomen partij goederen. De verplichting van de afnemer is het betalen van de overeengekomen prijs.

Leveranciers verlenen hun leverancierskrediet vrijwel nooit gratis. De kosten van het krediet blijken uit de betalingsvoorwaarden van de leverancier. De gegevens aangaande de krediettermijn en de te verlenen korting indien wel contant wordt betaald, bieden de mogelijkheid de kosten van het krediet te berekenen.

Voorbeeld
Groothandel ‘De Rode Jas’ levert kleding aan boetieks en modewinkels. In de betalingsvoorwaarden is opgenomen, dat bij contante betaling 2% korting mag worden genomen. In geval van betaling op rekening moet uiterlijk binnen 1 maand zijn betaald.

Het genieten van 1 maand krediet kost in dit geval dus 2% van de koopsom (men mist dan de korting). Op jaarbasis komt dat overeen met 12 × 2% = 24%.