Wanneer grond wordt gebruikt om er delfstoffen aan te onttrekken, daalt de waarde van de grond. In dat geval zal de onderneming op de grond moeten afschrijven.