Leidinggeven is het sturen, be¤nvloeden, enthousiasmeren en motiveren van medewerkers.

Leidinggeven kan gebeuren met materiële prikkels, maar ook immateriële aspecten zoals sfeer, saamhorigheid en cultuur moet de manager hierbij in het oog houden.

Zie ook:
- loon
- stukloon
- tijdloon
- plannen
- controleren
- organiseren