Leidinggeven is het sturen, be¤nvloeden en motiveren van medewerkers.

Leidinggeven is een van de managementtaken.