Leasing is het huren van een roerende of onroerende zaak voor een bepaalde periode.

De onderneming die duurzame productiemiddelen least, verwerft het gebruik daarvan zonder dat ze (vreemd of eigen) vermogen hoeft te investeren.

De huurder noemen we de lessee en de verhuurder/eigenaar is de lessor.

We onderscheiden: