Lang vreemd vermogen is het vreemd vermogen dat een organisatie voor een periode van meer dan een jaar ter beschikking is gesteld.

De lengte van de kredietperiode als kenmerk van deze vorm van vreemd vermogen dient soepel te worden opgevat. Voor de meeste langlopende kredietvormen geldt, dat de (gedeeltelijke) aflossing al enkele maanden na het opnemen van het kredietbedrag begint. De laatste aflossing kan echter wel dertig jaar na het aangaan van het krediet plaatsvinden.

Voorbeelden van lang vreemd vermogen zijn: