Kwaliteit is de mate waarin een product aan de wensen van de afnemer voldoet.

We maken onderscheid tussen:

In de marketing draait het steeds om de mening van de gebruiker over het product. De consument neemt immers de koopbeslissing. Daarbij speelt de technische kwaliteit een rol, maar ook factoren als merk, garantie, het imago van het product en de wijze van verkoop.
Omdat de mening  van de koper (de consument) de kwaliteit van een product bepaalt, is kwaliteit een subjectief begrip. Dit heeft tot gevolg, dat wat voor de één een kwaliteitsproduct is, dat voor de ander niet is.