Kostprijsverhogende belastingen zijn belastingen die de eindproducten in prijs verhogen.

Voorbeelden van deze belastingen zijn:
accijns, milieuheffingen, onroerendezaakbelasting en motorrijtuigenbelasting.

De heffing van kostprijsverhogende belastingen gebeurt onder meer voor:
- de financiering van de faciliteiten die zijn geschapen ten behoeve van het bedrijfsleven:
(infrastructuur, wetgeving, internationale contacten enzovoort)
- het aanmoedigen van milieuvriendelijkere productiewijzen.

Zie ook:
- omzetbelasting