Een kostprijsberekening is het vaststellen van de kostprijs van een product.

De kostprijs wordt op verschillende manieren bepaald. Doorslaggevend hierbij is het doel  van de kostprijsbepaling.

Wanneer het de bedoeling is een beeld te geven van de relatie tussen opbrengsten, kosten en bezettingsgraad is een indeling in vaste kosten en variabele kosten zinvol.

Wanneer het de bedoeling is tot een maatstaf voor de gewenste verkoopprijs te komen, zal bij de handelsonderneming een indeling in inkoopprijs, inkoopkosten en overige kosten zinvol kunnen zijn, terwijl bij de industriële onderneming een indeling in directe kosten en indirecte kosten zinvol kan zijn.