We spreken van kostensoorten, wanneer we de kosten in een productieproces groeperen naar de aard van de ingezette productiemiddelen.

We onderscheiden de volgende kostensoorten:

Zie ook:
- financieringskosten