Bij kostengeoriënteerde prijsbepaling worden de productiekosten verhoogd met een winstpercentage.

Men spreekt ook wel van cost plus pricing, of opslagmethode . Deze methode wordt vooral toegepast door handelsondernemingen met een breed assortiment.

Zie ook:
- prijsbeleid
- marketingmix