Kosten vormen de in geld gemeten waarde van de bij de productie opgeofferde productiemiddelen.

We kunnen op verschillende manieren tegen de kosten van een organisatie aankijken: ‘Different costs for different purposes.’

We kunnen kosten indelen op basis van: