Dit zijn de kosten van de grond- en hulpstoffen die bij de productie worden verbruikt.

Het verschil tussen grondstoffen en hulpstoffen betreft hun aanwezigheid in het eindproduct:
grondstoffen vinden we terug in het eindproduct, hulpstoffen niet.

Voorbeeld
In brood treffen we wel de grondstof (tarwemeel) aan, maar niet de hulpstoffen zoals de smeerolie van de mengmachine.

Bij de kosten van met name grondstoffen moeten we rekening houden met het optreden van afval: in de regel moet er meer grondstof in gebruik worden genomen dan we in het product terugvinden.