De kosten van duurzame productiemiddelen worden gevormd door afschrijvingskosten en interestkosten.