Kosten van diensten zijn de kosten van activiteiten die een bedrijf door andere bedrijven laat verrichten.

Voorbeelden
De kosten van vervoer, verzekering, levering van energie, schoonmaak, diensten van accountant en rechtskundige bijstand.

Een reden voor het laten uitvoeren van dergelijke activiteiten kan zijn het ontbreken van de specifieke kennis bij het onderhavige bedrijf.