Kosten van arbeid ontstaan door het gebruik van menselijke arbeid in het productieproces.

Deze kosten bestaan uit:

Gemiddeld liggen de kosten van arbeid (de loonkosten) van een werknemer 25% hoger dan zijn brutoloon bedraagt.

Met betrekking tot de beloning van arbeid kunnen twee stelsels worden onderscheiden: