Afhankelijk van de aard van het product en het bedrijf is het aanhouden van een voorraad noodzakelijk. Voorraden dienen onder meer om het verschil in tijd tussen de productie van de grondstof en de verwerking van de grondstof in het eindproduct te overbruggen.

Samenhangend hiermee onderscheiden we: