De planperiode bij kortetermijnplannen is niet langer dan ongeveer een jaar.

Het betreft operationele plannen. Dit is het concrete, uitvoerende niveau. Het gaat om bijvoorbeeld het plaatsen van inkooporders, het uitvoeren van een reclamecampagne, het werven van nieuw personeel. Ook die acties moeten gepland worden. Deze planning is een taak voor het middenkader  en eerstelijnmanagement (afdelings- en diensthoofden).

Zie ook:
- middellangetermijnplannen
- langetermijnplannen