Een koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de verkoper  zich verbindt een bepaalde zaak te leveren, en de koper zich verbindt de overeengekomen prijs te betalen.

Bij iedere koopovereenkomst zijn altijd twee partijen betrokken: koper en verkoper. Beide partijen hebben rechten en verplichtingen.

De belangrijkste rechten en verplichtingen van de verkoper  zijn:

De leveringsplicht  van de verkoper houdt in dat hij ervoor moet zorgen, dat de koper ook inderdaad de beschikking krijgt over zijn aankoop.
De vrijwaringsplicht  van de verkoper houdt in dat de verkoper instaat voor verborgen gebreken en dat de verkoper ervoor zorgt, dat geen anderen aanspraak kunnen maken op het gekochte.
Van verborgen gebreken is sprake, wanneer de koper bij uiterlijke inspectie van het gekochte niet had kunnen zien dat er ‘iets’ aan mankeerde.

De belangrijkste rechten en plichten van de koper  zijn: